O nama

Mi smo mala kompanija koja misli veliko. Jasno nam je da je na današnjem tržištu golem izbor pružatelja prevoditeljskih i lektorskih usluga. No uvjereni smo da nas naše iskustvo i reputacija čine izvrsnim izborom,...
Više

Prijava za prevoditelja

Prijava za prevoditelja
Ime i prezime (*)
Invalid Input
Telefon
Invalid Input
Mobitel (*)
Invalid Input
Fax
Invalid Input
Vaš email (*)
Invalid Input
Datum rodjenja (*)
Invalid Input
Mjesto rođenja (*)
Invalid Input
Država rođenja
Invalid Input
Materinji jezik
Invalid Input
Mjesto boravka (adresa, k. broj)
Invalid Input
Školska sprema (*)
Invalid Input
Zvanje
Invalid Input
Dopunsko obrazovanje bitno za prevođenje (*)
Invalid Input
Boravak u inozemstvu duži od 3 mjeseca:
Invalid Input
Jezik prevođenja 1 (*)
Invalid Input
Obostrano (*)
Invalid Input
Samo na hrvatski jezik (*)
Invalid Input
Samo na strani jezik (*)
Invalid Input
Pismeno (*)
Invalid Input
Usmeno (*)
Invalid Input
Uža specijalnost (*)
Invalid Input
Nap 3
Sudski tumač (*)
Invalid Input
Jezik prevođenja 2
Invalid Input
Obostrano (*)
Invalid Input
Samo na hrvatski jezik (*)
Invalid Input
Samo na strani jezik (*)
Invalid Input
Pismeno (*)
Invalid Input
Usmeno (*)
Invalid Input
Uža specijalnost (*)
Invalid Input
Nap 3
Sudski tumač (*)
Invalid Input
Koliku cijenu tražite za 1 autorsku karticu ? (*)
Invalid Input
Dodatne napomene
Invalid Input
Upload dokumenta
Invalid Input
Sigurnosni kod (*) Sigurnosni kod
Invalid Input
  

 

Izjavljujem da su svi upisani podaci istiniti, a prilozi uz prijavu vjerodostojni. Za točnost svojih prijevoda odgovaram osobno.

 

PRIJAVA ZA PREVODITELJA

 

     
NAPOMENE UZ RUBRIKE:
      
nap 1:  Upisujete svoje zvanje iz završne diplome. Ako ste student ili apsolvent, napišite na kojem ste fakultetu, što studirate i na kojoj ste godini studija. Za zvanje koje ovdje napišete morate nam dostaviti dokaz.
      
nap 2:   Upisujete svoje dopunsko obrazovanje (tečajevi, specijalizacija, ...) koje bitno za prevođenje.
      
nap 3:   Upisujete svoju užu specijalnost u prevođenju (npr. pravo, medicina, turizam, ekonomija, građevina, ugovori ili još preciznije npr. medicina – stomatologija i sl.). Ako nemate užu specijalnost, rubriku ostavite praznu.
      
nap 4:   Upisujete koliku neto cijenu tražite za 1 prevoditeljsku karticu (1450 znakova, s razmacima). Možete napisati minimalnu cijenu ili raspon cijene od-do. Ako niste sigurni koliku cijenu tražiti, upisujete prema dogovoru. Cijena prevođenja ovisi o stručnosti i iskustvu prevoditelja, težini i količini teksta koji treba prevesti, žurnosti i dr. U pravilu se za svaki prijevod dogovara posebna cijena.

 


PRILOZI UZ PRIJAVU

 

Prijava je kompletna tek kad dostavite dolje navedene priloge. Traženu dokumentaciju nam dostavite e-mailom.

 

1. DOKAZI O STRUČNOSTI
Dokazi o stručnosti su preslika završne diplome i drugih potvrda koje dokazuju Vaše poznavanje stranog jezika. Ako ste student ili apsolvent, dostavite nam presliku indeksa ili potvrdu fakulteta iz koje je vidljivo što studirate i na kojoj ste godini studija. Ako ste izvorni govornik ili ste duže vrijeme boravili u inozemstvu, dostavite nam potvrdu o tome.

 

2. ŽIVOTOPIS
Životopis napišite na hrvatskome jeziku. U životopisu naglasite dosadašnje iskustvo u prevođenju. Poželjno je uključiti preporuke koje imate ili možete pribaviti.