O nama

Mi smo mala kompanija koja misli veliko. Jasno nam je da je na današnjem tržištu golem izbor pružatelja prevoditeljskih i lektorskih usluga. No uvjereni smo da nas naše iskustvo i reputacija čine izvrsnim izborom,...
Više

Suradnja s prevoditeljima

 

Kvalitetni suradnici uvijek su dobrodošli.

 

Ukoliko imate iskustva u prevođenju, sudski ste tumač ili izvorni govornik nekog od stranih jezika, javite nam se tako da popunite kontakt formular. Mi ćemo Vam potom poslati kraći test kojim ćete dokazati svoje znanje i kvalitetu usluge koju nudite. Ako zadovoljite naše kriterije, put prema suradnji je otvoren.

 

UVJETI POSLOVANJA

 

Suradnja će se održati isključivo ako se poštuju sljedeći uvjeti poslovanja:     

 

  •        Tekstovi se prevode i lektoriraju u Microsoft Word verziji 95/97/2000/XP (uključujući Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Word  Perfect).


  •       Prevoditelj ili lektor završen tekst dostavlja na disketi, CD-u ili putem elektroničke pošte.


  •       Prevoditelj ili lektor mora poštivati dogovoreni rok isporuke i ni u kojem slučaju ne smije prihvatiti posao ukoliko nije siguran da ga može dovršiti u dogovorenom roku. U slučaju odgađanja zbog opravdanih razloga (npr. bolesti), prevoditelj ili lektor mora odmah kontaktirati predstavnika Papela zaduženog za vođenje prevoditeljskih projekata.


  •       Prevoditelj ili lektor dužan je obrađen tekst dostaviti tek nakon što je detaljno provjerio pravopis (upotrebom Microsoft Word spell checkera), gramatiku, interpunkciju te dosljednost korištene terminologije.


  •       Kada je tekst za prijevod ili lekturu dostavljen u elektroničkom obliku, prevoditelj ili lektor može pisati u istom dokumentu, brišući originalni tekst. U slučaju da tekst za prijevod ili lekturu nije u elektroničkom obliku, valja voditi računa da se ne izostavi niti jedan dio teksta te da se pažljivo prepišu imena, kratice, brojevi i drugi podaci. Tekst koji se predaje mora biti potpun i bez nepoznanica. Ukoliko postoje neki problemi koji su prevoditelju ili lektoru nerješivi, on je dužan kontaktirati predstavnika Papela zaduženog za vođenje prevoditeljskih projekata kako bi se spomenuti problemi otklonili na vrijeme.

 

      Osobni komentari prevoditelja ili lektora ne smiju se uključiti u tekst; njih valja navesti u posebnom dokumentu koji će se priložiti uz prijevod.

 


    Ako nije drugačije naznačeno, standardni format u kojem se prevodi ili lektorira jest sljedeći: font - Arial ili Times New Roman; prored - 1.5; numeriranje stranica - dno stranice, centrirano; margine - 2.5 cm.
      Originalni format dokumenta valja slijediti što je više moguće (ako nije drugačije naznačeno).
      Posebne oznake u tekstu (npr. bold, italic, underline i dr.) moraju se prenijeti i u prevedeni dokument.

 

Navedeni su uvjeti određeni kako bi se osobama uključenim u prevoditeljske projekte olakšao rad. Suradnici koji ne poštuju navedene uvjete mogu biti kažnjeni smanjenjem honorara ili prekinutom suradnjom.
Potrebna dokumentacija:

 

1. PRIJAVA ZA PREVODITELJA - Ispunite i dostavite nam formular Prijava za prevoditelja

 

2. DOKAZI O STRUČNOSTI - Dokazi o stručnosti su preslika završne diplome i drugih potvrda koje dokazuju Vaše poznavanje stranog ili hrvatskoga jezika. Ako ste student ili apsolvent, dostavite nam presliku indeksa ili potvrdu fakulteta iz koje je vidljivo što studirate i na kojoj ste godini studija.

 

3. ŽIVOTOPIS - Životopis napišite na hrvatskome jeziku. U životopisu navedite dosadašnje iskustvo u prevođenju ili lektoriranju. Preporuča se priložiti preporuke koje imate ili možete pribaviti.

 

Traženu dokumentaciju nam dostavite elektroničkom poštom.