O nama

Mi smo mala kompanija koja misli veliko. Jasno nam je da je na današnjem tržištu golem izbor pružatelja prevoditeljskih i lektorskih usluga. No uvjereni smo da nas naše iskustvo i reputacija čine izvrsnim izborom,...
Više

Prijevodi s ovjerom

Usluge sudskog tumača potražit ćete ako Vam je potreban pismeni prijevod i ovjera dokumenta za različite potrebe državnih ustanova (MUP, ministarstva, matični uredi, fakulteti i dr.)

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača obuhvaćaju one prijevode koji su pravno valjani i istovjetni s originalom, što se jamči ovjerom ovlaštenog sudskog tumača za pojedini jezik.

Stalni sudski tumač jedina je osoba koja može izdati ovjereni prijevod dokumenta, za koji jamči da je istovjetan s originalom (izvornikom), stoga je za ovjereni prijevod nekog dokumenta potrebno dostaviti njegov original ili ovjerenu kopiju. Usluga sudskog tumača podrazumijeva prevođenje i ovjeravanje prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.

Stranice dokumenta mogu biti pisane različitom veličinom slova i razmakom između redaka te mogu sadržavati različite količine teksta, pa se kao obračunska jedinica količine teksta uzima se jedna autorska kartica.

Ovjereni prijevodi

Neki od osobnih dokumenata za koje su potrebni prijevodi s pečatom sudskog tumača su: rodni list, vjenčani list, smrtovnica, prijepis ocjena, odrezakod plaće, uvjerenje o prebivalištu, potvrda o nekažnjavanju, dozvola za boravak, dozvola za rad, bankovno izvješće, porezno rješenje,ugovor o radu, punomoć, prijevod životopisa itd. Također radimo prijevode pravnih i sudskih dokumenata (ugovori o suradnji, tužbe, rješenja, odluke, zapisnici, izvješća o testiranju, pravilnici, preambule itd.), prijevode tehničke dokumentacije (što je osobito važno za dobivanje atesta od strane nadležnih državnih organa), prijevode medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, certifikata, rješenja i sl.

Postupak preuzimanja dokumenata i njihove isporuke obavlja se prema dogovoru, na način koji strankama najviše odgovara.

PAPEL za sve svoje prijevode jamči strogu povjerljivost.