O nama

Mi smo mala kompanija koja misli veliko. Jasno nam je da je na današnjem tržištu golem izbor pružatelja prevoditeljskih i lektorskih usluga. No uvjereni smo da nas naše iskustvo i reputacija čine izvrsnim izborom,...
Više

Obračun prijevoda

Izračun opsega

1. Pisani prijevodi obračunavaju se prema broju autorskih kartica. Autorsku karticu čini 1450 znakova s razmakom (characters with spaces). Ukupan broj slovnih mjesta (dobiven računalom) podijeli se sa 1450 i tako se dobije broj autorskih kartica za obračun.

Izračun kartica ne uključuje bibliografiju, brojke (npr. u tablicama) i druge dijelove koji se inače ne prevode.  

2. Najmanja obračunska jedinica je jedna kartica.     

3. Postoje slučajevi, posebice kod  prijevoda za strano tržište, ali iza domaće ako je naručitelj iz inozemstva, da se prijevod teksta obračunava prema broju riječi. Kod takvoga obračuna na istome uzorku prosječne obračunske kartice kompjuterski zbrojen broj riječi dijeli se s 235, koliko riječi ima jedna prosječna kartica, pogotovo kod prijevoda na hrvatski jezik.