O nama

Mi smo mala kompanija koja misli veliko. Jasno nam je da je na današnjem tržištu golem izbor pružatelja prevoditeljskih i lektorskih usluga. No uvjereni smo da nas naše iskustvo i reputacija čine izvrsnim izborom,...
Više

Vrste prijevoda

STANDARDAN PISANI PRIJEVOD

Standardan pisani prijevod uključuje tekstove koji nisu stručni, tj. usko specijalizirani. Takav je primjerice prijevod internetskih stranica.

STRUČAN PISANI PRIJEVOD

Stručan pisani prijevod uključuje stručne, tj. usko specijalizirane tekstove za koje je potrebno angažirati stručnjaka iz tog područja i/ili koristiti specijaliziranu literaturu.

OVJEREN PISANI PRIJEVOD

Ovjeren pisani prijevod je prijevod koji pečatom ovjerava ovlašteni sudski tumač za taj jezik.

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE

Kod konsekutivnog prevođenja, prevoditelj uživo prevodi govornikove riječi. Govornik radi pauze u govoru. U tim pauzama prevoditelj izgovara prijevod njegovih riječi. Konsekutivno prevođenje obično se obavlja na privatnim ili poslovnim sastancima, predavanjima i sl. Kod konsekutivnog prevođenja računa se vrijeme provedeno kod naručitelja, od trenutka dolaska prevoditelja do završetka sastanka ili predavanja, bez obzira na to koliko je vremena prevoditelj efektivno prevodio.

LEKTURA TEKSTA

Lektoriranje obavlja stručan prevoditelj-lektor koji izvrsno poznaje gramatiku, sintaksu i stil pisanja u dotičnom jeziku. Za naručitelje koji trebaju prijevod vrlo visoke kvalitete, preporuča se lektura teksta.

KOREKTURA TEKSTA

Korektura je dodatno precizno čitanje teksta i ispravljanje eventualnih sitnih pogrešaka u pisanju. Za tekstove namijenjene objavljivanju preporučujemo dodatnu korekturu teksta.

PRIJEPIS TEKSTA

Prijepis teksta je prijenos pisanog materijala (pisma, rukopisi, liječnički nalazi i sl.) na računalo. Cijena se također određuje prema broju kartica prepisanog materijala.