O nama

Mi smo mala kompanija koja misli veliko. Jasno nam je da je na današnjem tržištu golem izbor pružatelja prevoditeljskih i lektorskih usluga. No uvjereni smo da nas naše iskustvo i reputacija čine izvrsnim izborom,...
Više

Lektura tekstova na hrvatskom i na stranim jezicima

 

 

Lektura teksta jezično je ispravljanje i uređivanje teksta te davanje savjeta autoru. Obuhvaća uočavanje i ispravljanje grešaka koje se odnose na semantiku, pravopis, gramatiku i sintaksu, odnosno uklanjanje gramatičkih i pravopisnih grešaka te doradu jezično-stilskih rečeničnih konstrukcija (sintaksa) radi poboljšanja čitljivosti i jasnoće teksta.

Uz lektoriranje teksta usporedno se obavlja i korektura, odnosno uklanjaju se slučajne tipografske (slovne), interpunkcijske i slične greške.

Potvrda o lektoriranju - Svaki tekst namijenjen javnoj objavi treba biti lektoriran jer će tako biti prihvatljiv poslovnim partnerima i kupcima, odnosno ukazivat će da se poslu pristupa ozbiljno.

Na zahtjev klijenta, nakon završene lekture teksta izdajemo potvrdu o provedenoj lekturi i korekturi.