O nama

Mi smo mala kompanija koja misli veliko. Jasno nam je da je na današnjem tržištu golem izbor pružatelja prevoditeljskih i lektorskih usluga. No uvjereni smo da nas naše iskustvo i reputacija čine izvrsnim izborom,...
Više

Priprema za državnu maturu

 

Pripreme za maturu obuhvaćaju školsko gradivo te pojmove opće kulture vezane za odabrani jezik.

Pripreme obuhvaćaju 36 školskih sati, a nastava se održava vikendima, tijekom dva mjeseca ili svakodnevno, u vrijeme proljetnih školskih praznika.

Ovisno o znanju, potrebama i sklonostima polaznika određuju se temelji i tempo priprema. Ciljanim radom na samo jednom predmetu vrijeme provedeno na pripremama bit će kvalitetno provedeno što se mora odraziti i na kasniji uspjeh na ispitima. Tijekom priprema naši će profesori nastojati svakom polazniku pristupiti individualno te pokušati riješiti moguće poteškoće svakoga od njih.

Naši satovi pripreme za maturu obuhvaćaju predavanja, ali i redovite provjere znanja te aktivno sudjelovanje polaznika u kreiranju nastave. Profesori će polaznicima rado ponuditi pomoć i dodatna objašnjenja. Za ispite se moguće pripremati i na individualnoj nastavi, čiji termin, radi smanjenja troškova polaznika, mogu podijeliti dva učenika odgovarajuće razine znanja.

Takve se priprema preporuča onim učenicima koji žele utvrditi stečena znanja, dodatno pojasniti određena područja i poraditi na njima te steći bolje samopouzdanje. I da – naše su grupe zaista male, što znači da je na nastavi najviše 8 do 10 učenika.