O nama

Mi smo mala kompanija koja misli veliko. Jasno nam je da je na današnjem tržištu golem izbor pružatelja prevoditeljskih i lektorskih usluga. No uvjereni smo da nas naše iskustvo i reputacija čine izvrsnim izborom,...
Više

Jezične radionice

Poslovno dopisivanje- Polaznici se obučavaju u pisanju poslovnih pisama i e-maila. To uključuje primjenu pravopisnih pravila i usvajanje bogate baze korisnih izraza i rečenica koje olakšavaju takvu vrstu komunikacije.

Telefoniranje- Polaznici usvajaju potrebne jezične obrasce, te vokabular i izraze koji uvelike olakšavaju komunikaciju putem telefona. Dinamičnim vježbama koje simuliraju stvarne životne situacije, polaznici će se osjećati slobodnije i sigurnije u svoje jezične sposobnosti. Buduću telefonsku komunikaciju na stranome jeziku također će im olakšati usvajanje znanja o tome kako isplanirati i organizirati telefonski razgovor.

Planiranje i vođenje sastanaka- Cilj radionice je osposobiti polaznike da uspješno planiraju i vode sastanke na stranom jeziku. Polaznici će biti upoznati s osnovnim elementima uspješno planiranog sastanka (planiranje dnevnog reda, postavljanje i pridržavanje zadanog vremenskog okvira, zapisnik, itd.), ulogom voditelja i ostalih sudionika na sastancima te će steći iskustvo kroz simulaciju stvarne situacije. U svakom od navedenih elemenata naglasak je na terminologiji i često upotrebljavanim izrazima.

Pisanje životopisa i priprema za intervju Ako se prijavljujete za posao u stranoj tvrtci ili instituciji na ovoj ćete radionici naučiti kako pripremiti životopis na stranom jeziku koji će vas predstaviti na pravi način te kako se pripremiti za intervju za posao. Radionica se temelji na praktičnom radu i simulacijama stvarnih situacija.

Prezentacijske vještine Cilj ove radionice je pomoći polaznicima da uspješnije pripremaju i izvode prezentacije na stranom jeziku. Naučit će kako koristiti vizualna pomagala, kako se riješiti treme i kako ostaviti dobar dojam na publiku, i sve to na stranom jeziku.

Pregovaranje Postanite dobar pregovarač na stranom jeziku, kroz upoznavanje s osnovama pregovaranja, savjetima i trikovima te stjecanjem praktičnog iskustva kroz simulaciju stvarne pregovaračke situacije te vježbanje korisnog vokabulara i izraza.

Hrvatski jezik u poslovanju Cilj radionice je usavršavanje pismenog izražavanja na hrvatskom jeziku. Kroz praktične primjere i vježbe polaznici uče kako izbjeći najčešće pravopisne i gramatičke zamke i pogreške te kako prilagoditi stil pisanja zadanoj situaciji i mediju.